Velkommen

CORONAVIRUS (COVID-19) INFORMATION!

VIGTIG INFORMATION TIL PÅRØRENDE, FAMILIE OG FRIVILLIGE.

LÆS VENLINGST INFORMATIONEN HER UNDER:

 

(Hvis du har problemer med at se filerne, tryk på F5 på computeren eller refresh på mobil eller tablet nogle gange, ellers er det muligt at trykke på download og hente filerne.)

Opdateret: 23 februar 2021

Download (PDF, 95KB)

Download (PDF, 149KB)

Kløvervangen ligger i Aarhus Nord.
Vi har naturskønne omgivelser med udsigt blandt andet ind over Aarhus, over Aarhus Bugten og Mols Bjerge.

Vi har plejeboliger og ældreboliger/beskyttede boliger.

Kløvervangen er et moderne plejehjem både hvad angår bygninger/indretning såvel som samarbejdet mellem beboer, deres nærmeste og medarbejdere.

Vores fokus er det gode liv for den enkelte og ud fra det skabes hverdagen i fællesskab.

På Kløvervangen er der ansat medarbejdere som arbejder engageret ud fra beboerens ønsker og Kløvervangens værdigrundlag.

Kløvervangen ledes af Erland Alstrup, som blandt andet er uddannet sygeplejerske.

Fakta

Plejehjemmet Kløvervangen er et selvejende plejehjem, som blev indviet den 1. November 1973.

Kløvervangen blev renoveret og ombygget i 2008 til 2009, og fremstår i dag som et moderne, lyst og venligt plejehjem.

På Kløvervangen er der 60 plejeboliger fordelt på 4 boenheder, samt 31 ældreboligerne/beskyttede boliger.

Kløvervangen ejes af AlmenBo (boligforening i Aarhus), og den øverste myndighed er en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer der er valgt gennem AlmenBo, personalet og pårørende. Bestyrelsen godkender Kløvervangens regnskab og har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for plejehjemmets drift. Der er indgået driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har visitationsret til Kløvervangens boliger.

Kløvervangen ledes af Erland Alstrup, som blandt andet er uddannet sygeplejerske.

På Kløvervangen arbejder vi på, at skabe et hjemligt, rart og aktivt miljø, hvor beboere og personale samarbejder om en god dagligdag med livskvalitet, og hvor familie og venner altid er velkomne.

Kløvervangens personale har som sin fornemste opgave, at støtte og vejlede beboerne, så de i så stor udstrækning som muligt kan klare sig selv og fortsætte deres daglige vaner og rutiner.

Som beboer på Kløvervangen har du og dine nærmeste en kontaktperson.

Kontaktpersonen har fokus på det gode liv for netop dig og sammen finder I din daglige rytme.

Ud fra dine behov og ønsker skaber I et hverdagsliv, som giver dig et godt indhold i tilværelsen – bl.a. ved at deltage i forskellige sociale sammenhænge eller tage imod de træningstilbud der findes på Kløvervangen.

Boliger er der på Kløvervangen - 60 plejeboliger fordelt på 4 boenheder, samt 31 ældreboligerne/beskyttede boliger

Læs om hvad der sker på Kløvervangen her og nu i vores månedsblad Kløverbladet.

Beboer- og pårørende tilfredshedsmåling efteråret 2016

Hvorfor er det godt med fasttilknyttede læger til plejehjem?

Læs Kløvervangens og Skødstrup lægepraksis oplæg til praktiserende læger i Aarhus kommune den 2. februar 2017

Læs om vores helt unikke samarbejde med lægehuset i Skødstrup

Hverdagslivet på Kløvervangen

Kløvervangen ønsker at være i agil i sin udvikling med det formål at kunne imødekomme både nuværende og fremtidige ønsker og behov fra beboere, familie/netværk og samfund.

Livet på Kløvervangen er blandt andet være kendetegnet ved:

  • ”Det fri liv for alle”, uanset diagnose,
  •  At leve- og boform og indsatser sker ud fra behov, interesser, livsønsker og livsstil
  • At man forbliver med at være en del af samfundet, også når man bor på plejehjem.
  • At familier og samfund ”flytter” med ind i dagliglivet.

Vi har 60-90% Økologiske spisemærke

Fødevarestyrelsen har kontrolleret at kravene til brug af det økologiske spisemærke med økologiprocent 60-90 % er overholdt.

Sidste Nyt

Få teksten læst op!

Hent og installer den gratis fjernbetjening. Så kan du få en vilkårlig tekst i fx e-mail, tekstbehandleren eller på en hjemmeside læst højt.

Hent og installer den gratis fjernbetjening. Så kan du få en vilkårlig tekst i fx e-mail, tekstbehandleren eller på en hjemmeside læst højt.