Spring til indhold

Personale

På Kløvervangen arbejder vi til stadighed med at udvikle og forny os i forhold til de krav der stilles til ældreområdet.

Vi har fokus på hvordan vores private liv kan tilgodeses samtidig med at vi gerne vil have mødeplaner der er afstemt i forhold til beboernes behov og ønsker.
Vi har fokus på åbenhed, og på at der gives rum til indflydelse og medbestemmelse.

Som en del af videreudvikling af medarbejdernes personlige kompetence gennemgår nu hele Kløvervangens personale et kursus i ældrepædagogik, positiv kommunikation og meget mere. Læs hvad andre skriver om Kløvervangen:

Her leves livet - Kompetenceløft på Kløvervangen (Katapult nr1, 2010)
Plejehjemmet Kløvervangen - her begynder tanken om hvordan en hverdag skal være (Birte Ringgard Andreassen, Århus Social- og Sundhedsskole)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.