Spring til indhold

Fakta

Kloevervangen_Skoedstrup_01

Plejehjemmet Kløvervangen er et selvejende plejehjem, som blev indviet den 1. November 1973.

Kløvervangen blev renoveret og ombygget i 2008 til 2009, og fremstår i dag som et moderne, lyst og venligt plejehjem.

På Kløvervangen er der 60 plejeboliger fordelt på 4 boenheder, samt 31 beskyttede/ældre boliger.

Kløvervangen ejes af AlmenBo (boligforening i Aarhus), og den øverste myndighed er en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer der er valgt gennem AlmenBo, personalet og pårørende. Bestyrelsen godkender Kløvervangens regnskab og har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for plejehjemmets drift. Der er indgået driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har visitationsret til Kløvervangens boliger.

Kløvervangen ledes af Erland Alstrup, som blandt andet er uddannet sygeplejerske.

På Kløvervangen arbejder vi på, at skabe et hjemligt, rart og aktivt miljø, hvor beboere og personale samarbejder om en god dagligdag med livskvalitet, og hvor familie og venner altid er velkomne.

Kløvervangens personale har som sin fornemste opgave, at støtte og vejlede beboerne, så de i så stor udstrækning som muligt kan klare sig selv og fortsætte deres daglige vaner og rutiner.

Som beboer på Kløvervangen har du og dine nærmeste en kontaktperson.

Kontaktpersonen har fokus på det gode liv for netop dig og sammen finder I din daglige rytme.

Ud fra dine behov og ønsker skaber I et hverdagsliv, som giver dig et godt indhold i tilværelsen – bl.a. ved at deltage i forskellige sociale sammenhænge eller tage imod de træningstilbud der findes på Kløvervangen.
 VISITATION TIL EN LEDIG PLEJEBOLIG: kontakt borgerkonsulent/visitator i Aarhus Kommune.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.